Familiarizarea cu procesarea datelor personale

 

în compania Hravá škôlka s.r.o.

 

pentru parteneri contractori / vizitatori ai websiteului

utilizatori ai magazinului online / cei înscriși la newsletter

 

 

Pentru a coopera cu compania dumneavoastră și cu persoanele care acționează în numele acesteia, respectiv cooperare direct cu dumneavoastră în calitate de persoană fizică neantreprenor, societatea (denumită în continuare „Operatorul”) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. În prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor cu caracter personal. Astfel de date și a Directivei 95/46/CE. privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) și în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2018 Z.z. privind protecția datelor cu caracter personal și asupra modificărilor aduse anumitor acte (denumite în continuare „Legea”).

Pentru a îndeplini obligațiile legale, Operatorul vă furnizează următoarele informații:

1. Identitatea și detaliile de contact pentru Operator - Hravá škôlka s.r.o. 47 802 278 cu sediul înregistrat la Krompašská 96, 040 11 Košice, număr de identificare:
8, e-mail: info@lerni.ro, telefon de contact: +40 373 810 734
, adresă web: https://www.hravaskolka.sk/

1. Scopurile prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

   a. Bază legală: Executarea contractului sau implementarea măsurilor luate înainte de încheierea contractului efectuate la cererea dumneavoastră, inclusiv livrarea mărfurilor prin intermediul magazinului online. Scop: implementarea obligației contractuale, inclusiv comunicarea comercială și financiară aferentă;

   b. Bază legală: Protejarea drepturilor și intereselor protejate prin lege ale Operatorului;

Scop: recuperarea sumelor aferente livrării de bunuri, servicii sau a altor creanțe ale Operatorului;

   c. Bază legală: Protejarea drepturilor și intereselor protejate prin lege ale Operatorului;

Scop: asigurarea operabilității și securității website-ului nostru pentru utilizatori și ăentru menținerea statisticilor; se aplică în cazurile în care ne vizitați website-ul: https://www.lerni.ro/;

d) Bază legală: Consimțământul persoanei vizate de newsletter. Ne dați consimțământul introducând voluntar adresa de e-mail la care sunteți interesat să primiți știri și oferte de la compania noastră.

Scop: trimiterea noutăților, promovarea Operatorului, activităților și serviciilor sale;

 1.  Datele personale procesate - bazate pe cele de mai sus, procesăm următoarele date cu caracter personal:

  a. Detaliile de contact și identificare - nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresă permanentă de rezidență,

  b. detaliile despre serviciile de care sunteți interesați sau pe care le furnizați,

  c. date despre comunicare reciprocă (chiar dacă a avut loc în persoană, în scris, la telefon sau prin alte mijloace),

  d. detalii de plată (de exemplu, informații despre suma plătită sau creanțe, numărul contului, etc.) dacă serviciul a fost efectuat,

   e. în caz de vizitare al website-ului - adresa IP, jurnalele web, cookies,

   f. în cazul operării newsletterului - nume, e-mail, telefon.

1. Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal - Furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazuri justificate și doar în măsura necesară următoarelor categorii de destinatari:

a. partenerii noștri contractuali cu care cooperăm în implementarea relației contractuale cu dumneavoastră, de exemplu furnizori de tehnologie a informației, furnizori de servicii de externalizare, furnizori de servicii de găzduire web, bunuri de livrat, companii de livrare /de ex. DHL Express (Slovacia), spol. s r.o./ și Slovenská pošta, a.s .;

b. în cazul partnerilor contractuali, furnizarea de date, dacă este necesară prin lege sau este necesară pentru a ne proteja interesele (de exemplu, tribunale, Poliția Slovacă, etc.).

1.Nu transferăm datele cu caracter personal unei a treia țări sau unor organizații internaționale.

1.Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal - Depinde de scopul preconizat al prelucrării. În cazul datelor privind cooperarea contractuală, este de maximum 5 ani de la încheierea cooperării, cu excepția cazului în care există o procedură judiciară sau administrativă în care este necesară utilizarea dovezilor care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care pe site se folosește formularul de contact, maxim 1 an de la trimiterea cererii. La prelucrarea datelor pentru funcționarea newsletterului, numai pe durata acordului dumneavoastră.

1.Existența unor drepturi față de operator – în calitate de persoană afectată aveți drepturi pe care le puteți exercita împotriva noastră în calitate de Operator. Aceste drepturi sunt:

Dreptul de acces - puteți solicita Operatorului accesarea datelor dvs. cu caracter personal. Operatorul va putea furniza o copie a datelor cu caracter personal procesate.

Dreptul de corecție - puteți solicita Operatorului corectarea datelor dvs. cu caracter personal procesate incorecte sau care nu sunt exacte.

Dreptul de ștergere - puteți solicita Operatorului să șteargă datele dvs. cu caracter personal în oricare dintre situațiile următoare:

a. datele cu caracter personal nu mai sunt folositoare scopurilor pentru care au fost colectate și procesate;

b. ați revocat consimțământul pe baza căruia datele dvs. cu caracter personal au fost procesate și nu este un alt motiv legal pentru procesarea lor;

d. v-ați opus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există motive legitime imperative pentru o astfel de prelucrare sau v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

e. Datele dvs. cu caracter personal au fost procesate ilegal;

f. Datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statului membru aplicabilă Operatorului;

Informațiile dvs. personale au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale.

Dreptul de a restricționa procesarea - puteți solicita Operatorului să restricționeze procesarea datelor dvs. personale în cazurile următoare:

a. Ați negat acuratețea datelor cu caracter personal în timpul necesar în care Operatorul să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

b. procesarea datelor dvs. personale este ilegală, dar refuzați să ștergeți aceste date în locul restricționării utilizării lor;

c. Operatorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar le solicitați pentru a determina, a pune în aplicare sau a apăra pretențiile legale;

d. Ați înaintat o obiecție cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul art. 21 alin. 1 din Regulament până când se verifică dacă motivele justificate ale Operatorului depășesc motivele dumneavoastră legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor - în cazurile prevăzute de Regulament, aveți dreptul de a obține date cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat Operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cu condiția ca acest drept să nu afectează negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul de a vă retrage consimțământul – dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care v-ați dat consimțământul.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Operator în scopuri de marketing direct efectuate pe baza interesului legitim al Operatorului.

Dreptul de a depune o plângere - aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace.

1. Obligația sau posibilitatea de a furniza date cu caracter personal - Aveți posibilitatea de a vă da acordul pentru a primi știri și reclame. Nu aveți nicio obligație să ne dați un astfel de consimțământ. Dacă decideți să cooperați cu noi, să comunicați sau să vizitați site-ul nostru web, atunci este necesar să ne furnizați date personale în măsura în care este necesar. În caz contrar, nu va fi posibilă comunicarea cu dumneavoastră, furnizarea de servicii, respectiv nu veți putea naviga complet pe site. Acest lucru nu se aplică procesării cookie-urilor, pe care le puteți modifica în setările browserului, astfel încât să nu procesăm aceste informații despre dvs.

1. Existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri - Nu efectuăm luarea deciziilor automate sau crearea de profiluri atunci când procesăm date cu caracter personal în scopurile menționate mai sus.

1. Alte aspecte care privesc protecția datelor cu caracter personal - în cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal din compania noastră, nu ezitați să ne contactați prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: info@lerni.ro sau prin intermediul numărului de telefon: +40 373 810 734.

YOUR CART (0)

No Products in the Cart